Lill Lindblom

Studenter

Lill Lindblom

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Skor / Shoes

Ett arbete där jag ville göra en plats mer intressant genom att befolka den med skor och berättelser. Min process har innehållit en allvarlig lek med skor som ledde arbetet till den viktigaste relationen av alla, den vi inte väljer. Resultatet blev installationer med gjutna skor i brons och betong.

In this work I aim to bring interest to a space by inhabiting it with shoes and stories. My process involves a serious play with shoes leading up to the most crucial human relation of all: the one we don’t choose. The result is an installation with shoes cast in bronze and concrete.

 

Lill Lindblom
lill.lindblom [at] hotmail.com
0735689927

lill_lindblom_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner