Sara Bergqvist

Studenter

Sara Bergqvist

Design grundnivå / Design BA level

Ett hav i rörelse

Ett hav i rörelse är en mönsterkollektion med utgångspunkt i Östersjön. Den syftar till att lyfta frågan om problematiken havet står inför och visa mångfalden i ekosystemet. Kollektionen tar oss genom havets lager och berättar om sambandet mellan djur, växt och människa.
Lager 1: Hav
Lager 2: Gråsäl Lager
Lager 3: Öronmanet Lager
Lager 4: Blåstång Lager
Lager 5: Plankton Lager
Lager 6: Bottendöd

A sea in movement

A sea in movement is a pattern collection based on the Baltic Sea. It aims to raise the question of the problems the sea
is facing and to show the diversity of
the ecosystem. The collection takes us through the layers of the sea and tells a story about the relationship between animal, plant and human.
Layer 1: Ocean
Layer 2: Grey seal
Layer 3: Aurelia jellyfish
Layer 4: Bladder wrack Layer
Layer 5: Plankton
Layer 6: Dead seabed

www.sarabergqvist.se
sara.bergqvist [at] gmail.com

sara_bergqvist.jpg Ladda ner