Samuel Kuhfuss Gustavsen

Studenter

Samuel Kuhfuss Gustavsen

Design grundnivå / Design BA level

Fundamental Essential

Stål, Plexiglas & Aluminium

Målet har varit att belysa skillnaden mellan de artefak-
ter som massproduceras för oss och de som produceras
för specifika ändamål. Detta för att jag under de senaste åren blivit kritisk till hur och varför vi använder produkter
i hemmet och i det offentliga rummet men också företags ständiga strävan efter ekonomisk vinning. Utifrån det har jag skapat en serie objekt vars funktion är skulpturer/bruks- föremål i en utställningskontext. Balansen mellan skulpturalt och industriellt uttryck låter objekten vara odefinierade som produkter med ett användningsområde eller ej.


Fundamental Essential
Steal, Acrylic glass & Aluminum

The aim has been to highlight the difference between the artifacts that are mass-produced for us and those produ- ced for specific purposes. This to me over the past years been critical of how and why we use products in the home and public space also the business with constant pursuit
of financial gain. Based on this, I have created a series of objects whose function is sculptures/artifacts in an exhibi- tion context. The balance between sculptural and industrial expression allows the objects to be undefined as products with a use or not.

www.samuelkuhfuss.com
samuel.kuhfuss [at] gmail.com

samuel_kuhfuss.jpg Ladda ner