Petra Borén

Studenter

Petra Borén

Design grundnivå / Design BA level

x marks the spot.

tågvirke, vp-rör, buntband, siden chiffong

Detta projekt började med ett samtal jag hade med några vänner om rumsligheter och de situationer som kan uppstå där. En av situationerna vi disskuterade kom från ett gemensamt barndomsminne, det typiska mellanstadiediscot där en själv och ens vänner hellre höll sig längs med väggarna istället för att röra sig nånstans i närheten av mitten av rummet. Där inne skulle för mycket fokus hamna på en själv och tanken av detta kändes väldigt obehagligt. Som ett resultat förblev mitten av rummet nästan alltid tomt. Jag började fundera på varför denna typ av situation uppstår och valde att fördjupa mig i problematiken kring det.

Resultatet blev denna skulptur du ser framför dig som har syftet att ta hand om denna typ av större rum och därmed skapa en behagligare upplevelse åt besökarna.

x marks the spot.
rope, vp-pipe, zipties, silk chiffong

This project began with a conversation I had with some friends about different spaces and the situations that may occur there. One of the situations we discussed came from a childhood memory, the typical primary school disco where you and your friends sat along the walls rather than going anywhere near the center of the room. Because entering the center would put to much focus on you, leaving you with an unpleasant feeling. As a result of this, the centered part of the room always remained empty. I started to wonder why this type of situation occurred and choose to elaborate on the issues surrounding it.

The result of this is a sculpture, the one you see in front of you, with the purpose to take care of this type of larger rooms and thereby create a more pleasant experience for the visitors.

petra.boren [at] squarespace.com
petraboren [at] hotmail.com

petra_boren.jpg Ladda ner