Lene Westlin

Studenter

Lene Westlin

Design grundnivå / Design BA level

Orpheus och Eurydike

Fem objekt som alla representerar en karaktär från den grekiska myten om Orpheus och Eurydike. Varje del är ett resultat av hur deras egenskaper som karaktär i sagan, och deras funktion som vardagsföremål, möts.
Varje handling har en historia, och det finns drama även i de mest alldagliga sysslor. Att slänga skräp är kanske egentligen att fördöma det till dödsriket.
Papperskorgen Hades. Sopsetet Charon. Draperiet Styx. Spegeln Orpheus. Ljusstaken Eurydike.Orpheus and Eurydice

Five objects that are all representations of different parts from the greek myth of Orpheus and Eurydice. Each object is a merge of their function as an everyday object, and their function in the myth.
Every action has a story, and there is drama to be found even in the most mundane tasks. To throw away the trash is, in a way, to send it to the under- world.
The wastebin Hades. The sweep set Charon. The curtain Styx. The mirror Orpheus. The candle holder Eurydice.

lene.westlin [at] gmail.com

lene_westlin.jpgLadda ner