Katarina Horn Jardemark

Studenter

Katarina Horn Jardemark

Design grundnivå / Design BA level

Array


Porslin

Array är en undersökning om vad en typisk servis består utav och hur vi förhåller oss till dess delar som enskilda objekt. Genom att undersöka servisens betydelse och analyserat hur den har formats genom historien, har jag dragit slutsatser som har guidat min egen design. Jag har valt att fokusera på de mest vardagliga ting, så som koppen, skålen och tallriken, med tanken att ge dem nytt ljus genom att lyfta fram deras relation till varandra. Formgivningen baseras på, förutom ovanstående, hur upplevelser kring objekt kan framkallas och vad som gör att vi utan instruktion vet hur de ska användas. Resultatet är även ett ställningstagande inför vår framtida produktion av produkter, därbland servisen.


Array

Porcelain

Array is a study of what typical tableware consists of and how we relate to its components as different objects. By studying our need of tableware and analysing how it has evolved through history, I have come to conclusions which have guided my own design.
I chose to focus on the most ordinary pieces of tableware, as the cup, the bowl and the plate, with the ambition to present them in a new light and portray their connections to eachother. The design is based on, apart from the above, how experiences through objects can be created and how we without instructions understand how a product is used. The result is also a comment on how the future production of products should be, including tableware.

katarina.horn.jardemark [at] gmail.com

katarina_horn_jardemark.jpg Ladda ner