Karolina Pettersson

Studenter

Karolina Pettersson

Design grundnivå / Design BA level

.

7 av 434 utdöda arter
9 av 2.169 akut hotade arter
16 av 3.547 starkt hotade arter

32 utdöda och utrotningshotade djurarter. Uppdelade i tre olika kapitel.
Samlade på en tidlös plats för nutida och framtida upptäckare.

Mitt projekt uppmärksammar utdöda och hotade djurarter och belyser
den problematiska maktstrukturen mellan människan och naturen.

7 of 434 extinct species
9 of 2.169 critically endangered species
16 of 3.547 endangered species

32 extinct and endangered species. Divided into three different chapters.
Gathered in a timeless place for present and future discoverers.

My project is a tribute to the extinct and endangered species and it highlights
the problematic structure of power between man and nature.

karolina_pettersson.jpg Ladda ner