Josefine Annerstedt Hamberg

Studenter

Josefine Annerstedt Hamberg

Design grundnivå / Design BA level

Discovered in Translation

Här är ett undersökande av ett fysiskt rum genom teckning, ord och lins.
Ambitionen har varit att skärpa mitt seende, tolkande, och förmåga att översätta rumsliga idéer genom bild - egenskaper jag tycker mig se och uppskattar i andras verk. I det här projektet är jag ett medium.
Genom ett enkelt, om än noggrant beskrivande har jag kommit att upptäcka ett osynligt fönster och idéen om att

‘...stängandet av en dörr
 är det mest grundläggande sättet att skapa något ur inget’
- Robert Harbison

Discovered in Translation

Here is an exploration of a physical space through drawing, words and lens.
The aim has been to sharpen my sight, interpretive skill, and ability to translate spatial ideas through image - qualities I sense and admire in works of others. In this project I am a medium.
Through simple, yet thorough description I came to discover an invisible window and the idea of

‘...closing a door as the most elementary transformation of nothing to something’
- Robert Harbison

josefine.annerstedt.hamberg [at] gmail.com

josefine_annerstedt_hamberg.jpg Ladda ner