Joar Torbiörnsson

Studenter

Joar Torbiörnsson

Design grundnivå / Design BA level

Timeline (suddig)

Hur vi ser på vår historia beror på vår samtid, hur vi ser på dåtiden påverkar hur vi föreställer oss vår framtid, det är en dynamisk process där alla delar är i ständig växelverkan. Vi är överallt omgivna av historiska objekt och referenser med ursprung i olika tidsperioder, grovt indelade i epoker. De ger ledtrådar om hur den som frambringade objektet såg på sin historia, samtid och framtid. Hur förstår vi och värderar dessa fragment och vad vet vi egentligen om den tid de har sitt ursprung i; hur formar denna kunskap vår kultur och vår framtid?
 
Timeline (blurry)
 
How we interpret our history affects our present, how we imagine our future shapes our view of the past and vice versa, it’s a dynamic and ever-changing process where all parts are in correlation to each other. All around us are fragments from the past in the shape of objects or references that we sort into different epochs. They give hints of how the producer of the object viewed his history, present and future. How do we read and value these objects, what do we really know about the time they´re from, and how does that affect our culture and our future?
 
Joar [at] live.se
Cargocollective.com/joartor
Joartorbiornsson.com

joar_torbiornsson.jpg Ladda ner