Hannes Ahremark

Studenter

Hannes Ahremark

Design grundnivå / Design BA level

TO SWEDEN THROUGH DUBLIN

I dessa tider krakuleras vår världsbild gång på gång genom att vi exponeras för konflikter och miljöhot världen över medan vi försöker reparera den i avseende att vidmakthålla en uppfattning av trygghet. Trygghet för oss själva och för våra nära, men framförallt för våra sinnen som febrilt kämpar mot våra tyngda samveten. Allt det vi vill göra för människor men inte har kapacitet att göra. Allt det vi vill förstå, men inte kan härbärgera. Denna ständiga våg av rapporter om ohyggliga människoöden, många gånger bortom vårt förstånd, gör att vi väljer att blunda och avvärjer att känna. Inte på grund av illvilja utan på grund av brist på känsloutrymme.
To Sweden Through Dublin är resultatet av en undersökning om hur form kan användas för att föra fram ett budskap, lyfta en fråga samt förättra upplevelsen av texter för att skapa större spridning.


TO SWEDEN THROUGH DUBLIN
In these times we are increasingly exposed to conflicts and environmental threats so that our conception of the world is starting to crack. We are eagerly trying to rebuild our collapsing worldview to maintain a notion of security. Security for ouselves and our beloved ones, but mainly for our senses and minds that are struggeling against a growing bad conscience. Everything we would like to do, but can not manage to do. Everything we would like to understand, but can not cope with. This constant stream of reports about people’s terrible misfortunes, many times worse than we can ever try to imagine, make us want to look away and stop feeling. Not because of malice, but rather because of our lack of emotional space.
To Sweden Through Dublin is the result of a project that wants to show how design can be used to deliver a message, a raise a question and improve the impact of a written text.

HANNESAHREMARK.COM
HANNESAHREMARK [at] GMAIL.COM
 

hannes_ahremark.jpgLadda ner