Elsa Eliasson Hallström

Studenter

Elsa Eliasson Hallström

Design grundnivå / Design BA level

.

Bejaka ljuset på dagen och mörkret på kvällen

Belysningsarmatur av filtad fårull och friblåst glas med halogenljuskälla.
Dagsljusets färgtemperatur och styrka styr kroppens olika mekanismer. När vi imiterar dagen med belysning, kallt och starkt ljus, reagerar våra kroppar som om det vore dag. Vi blir pigga, alerta och produktiva. När vi imiterar kvällen, med varmt och svagt ljus, blir vi sömniga. Vi är beroende av cykler av ljus och mörker för att fungera. Jag har i mitt examensprojekt strävat efter att ge form åt ljus för vila och nedvarvning inför natten. För att främja en naturlig dygnsrytm. Ljus och material samverkar till en vilsam atmosfär. Taktil och visuell värme. En lägereld att sitta kring och summera dagen eller en pälsklädd organism att ha i knät när du läser. Du får gärna känna på lampan och prova den!

Embrace light during the day and darkness during night

Lighting fixture with halogen bulb. Felted wool and free blown glass.
The colour temperature and brightness of daylight affects the body mechanisms. When imitating the day with lighting, cold and bright light, our bodies react as if it was daytime. We become alert and productive. When imitating evening, with warm and low light, we become sleepy. We depend on cycles of light and darkness to function. In my graduation project I have endeavored to design lighting for rest and unwinding before going to sleep. Promoting natural circadian cycles. Light and materials combine to a serene atmosphere. Tactile and visual warmth. A camp fire to gather around and sum up the day, or a furry organism that sits on your lap while you read. You may feel and try out the lamp if you want!
     
guselsael [at] student.gu.se

elsa_eliasson_hallstrom.jpgLadda ner