Caroline Eriksson

Studenter

Caroline Eriksson

Design grundnivå / Design BA level

.

Introduktion till sinnesförnimmelse
Metall, vatten, koltrådslampa

Inom oss existerar ett rum som är oändligt. En själslig katedral med varken väggar eller tak.  
Dessa sinnesstämningar går inte att konstruera utan måste få leva fritt inom var och en.

Varje individ äger sin egen tolkning och bär på en inre poetisk röst som aldrig får tystas och heller aldrig dö.

Där upplever vi vår värld och skapar mening.

Introduction to a perception
Metal, water, carbon filament lamp

Within us exists an infinite room. An inner cathedral with no walls   nor ceiling.
This emotional space cannot be constructed but must live freely within each one.

Every individual owns his interpretation and carries an inner poetic voice that must never be silenced, and never die.

This is where we experience our world and create meaning.

i k k i o n n o . c o m
ikkionno [at] gmail.com

caroline_eriksson.jpg Ladda ner