Anders Wallner

Studenter

Anders Wallner

Design grundnivå / Design BA level

IDENTITETSVERKTYGET

Identitetsverktyget är ett examensarbete om designverktyg och metoder, och vikten av att reflektera över de vi använder och vilken inverkan de har på vår design och trender i allmänhet. Det handlar om att ta kontroll över sin metod och återuppfinna sina verktyg. Men samtidigt strävar projektet efter att kommentera diskussionen om designerns roll i samtiden och hur vi värderar design och designkunskap.
Identitetsverktyget parafraserar samtida, användarvänliga, designtjänster online och designverktyg på ett analogt, interaktivt, kreativitetsuppmuntrande sätt.


THE IDENTITY TOOL
Identitetsverktyget (the Identity Tool) is an exam project about design tools and methods, and the importance of reflecting over the ones we use and the impact they have on our design and trends in general. It’s about taking control over the methods and designing the tools we use. Yet at the same time the project strives to comment on the discussion on the role of the designer and how we evaluate design and design knowledge.
The Identity Tool paraphrases contemporary, user-friendly, online design services and design tools in an interactive, creativity encouraging and analogue manner.

www.anderswallner.com
hello [at] anderswallner.com

anders_wallner.jpgLadda ner