Amanda Emricson

Studenter

Amanda Emricson

Design grundnivå / Design BA level

Bli sittande


Ek, cement

I detta projekt har jag skapa en bänk vars syfte är att få människor att använda kyrkogården som en plats för vila och reflektion. Jag utgick från en specifik plats på Västra kyrkogården i Göteborg, bänken fick sedan formas efter platsens känsla och behov.
En stor del av mitt arbete har kretsat kring hur man ska förhålla sig till religon, tradition och de känslor kyrkogården väcker. Jag har också undersökt hur man genom bänkens form kan signalera och uppmuntra till ett annat sittande än de klassiska parkbänks sittandet. Slutresultatet spelar både med det organiska formerna i omgivande vegitation och de hårda formerna hämtade från platsens strikta gravkvarter och gravstenar.


Be seated
Oak, concrete

This project aims to design a bench which will attract people to use a cemetery as a place for rest and reflection. I have started from a specific location at västra kyrkogården in Gothenburg and in the work I have taken inspiration from the environment. I’ve had to decide how I should approach emotions which the place evokes and the traditions it carries. I have examined how the proportions and angles in interaction may offer another seatingpossibility than the classic park bench. The end result plays with both the organic forms of nature and the hard grave stones in the surrounding environment.

http://amandaemricson.tumblr.com
amandaemricson [at] hotmail.com

amanda_emricsson.jpg Ladda ner