Kaisi Rosin

Studenter

Kaisi Rosin

Design avancerad nivå / Design MA level

.

Producing processes: an investigation into forming, framing and publishing

För att undersöka utställningsbyggnation från ett praktiskt perspektiv så har jag skapat en transformerbar modulär struktur som gör det möjligt att experimentera och utforska rummet. Det fungerar som ett verktyg, en plattform, en lekplats för att arbeta och publicera. Strukturen möjliggör produktion av miljöer fulla av förhållanden, kontraster, berättelser; den kan rama in ett innehåll; värdera det tillfälliga och uppmuntra det nygamla.
Projektet ifrågasätter traditioner och hyllar olika sätt att tänka kring utställningar och utställningsbyggnation. Syftet är att utveckla idén om en utställning som inte är en slutprodukt, utan snarare en kontinuerlig process, som uppmuntrar nya perspektiv.

Producing processes: an investigation into forming, framing and publishing

In order to explore exhibition making from a hands-on perspective, I have created a transformable modular structure that allows experimentation and fast spatial sketching. It functions as a tool, a platform, a playground for working and publishing. The structure allows production of spaces full of juxtapositions, contrasts, narratives; is able to frame any content; values temporariness and encourages reinvention.
This project questions traditions and celebrates different ways of thinking about exhibitions and exhibition making. The aim is to develop the notion of an exhibition not being a final product, but rather a continuous process, which embraces changing perspectives.

cargocollective.com/kaisirosin
kaisirosin [at] gmail.com

kaisi_rosin.jpg Ladda ner