Gunnhildur Edda Guðmundsdóttir

Studenter

Gunnhildur Edda Guðmundsdóttir

Design avancerad nivå / Design MA level

THE PAPER COLLECTION

THE PAPER COLLECTION
The Paper Collection är ett ode för en ljusare framtid. Det skrämmer mig att människor verkar tro att kläderna de köper magiskt blir till och på samma sätt försvinner efter de kasserat dem. Vi vet alla att detta inte är sanningen, men vi vill inte bli besvärade med det i våra redan stressade liv.
The Paper Collection vill genom att presentera frågor kring mode och klädindustrins tillverkning öppna människors ögon och göra ett ställningstagande mot dagens slavlika arbetsförhållanden och den massproduktion som skapar miljarder ton avfall varje år. Den här produkten är för dem som försöker ta sig loss från den ’norm’ som dagens modekonsumtion har blivit till. Det är för dem som vill engagera sig genom att skapa egna alternativ. Som designer känner jag att det är upp till mig att skapa verktygen och förutsättningarna så att människor ska kunna göra egna val och själva bidra till förändring. Att kunna ta ansvar för sin konsumtion, ha kunskap om varans ursprung och göra ett medvetet val.
The Paper Collection är ett nytt och växande koncept vars mål är att välkomna och hylla människors olika personliga uttryck och berika upplevelsen av modedesign. Vi välkomnar dig in i denna hyllning till individualiteten. Där mode klär dig.

THE PAPER COLLECTION
The Paper Collection is an ode to a brighter future. It frightens me that people seem to think that the clothing they purchase simply appears like magic and then disappears again after they discard it. This is of course not the case but it seems we cannot be bothered with that in our busy lives and
economies. The Paper Collection seeks to open peoples eyes and put matters regarding fashion and clothing manufacturing into their hands. To take a stand against modern day slavery and mass production that produces billions of tons of waste every year. This product is for people who seek to disconnect from this ’norm’ in todays fashion consumption. It is for those who want to move ’off grid’ and engage themselves. As a designer I feel that it is up to me to create the tools and necessities for people to be able to make their own choices and make a change themselves, to take responsibility for our consumptions, know the sources and be conscious.
The Paper Collection is a new and emerging concept that aims to welcome and uplift peoples personal expressions and enrich the experience of fashion design. We welcome you to this celebration of individuality. Where fashion becomes you.

Gunnhildur Edda Guðmundsdóttir
cargocollective.com/edda
edda.gudmundsd [at] gmail.com

edda_gudmunsdottir_gunnhildur.jpg Ladda ner
edda_gudmunsdottir.jpg Ladda ner