Sofia Öberg

Studenter

Sofia Öberg

Child Culture Design MA level

Naturligt

Björkplywood, förzinkat stålnät

En samlgingsvagn med syftet att uppmuntra elever och lärare i skolan till att komma ut och utforska sin omgivning.
Att samla in och visa hittade skatter för vidare analys, observation och diskussion inom inlärningsmiljön.
Låt naturen ta en naturlig plats i klassrummet för att bidra till att skapa bättre möjligheter till lärande och förståelse av den omgivning du vistas i.


Birch plywood, galvanized steel mesh
A display and collection trolley where the aim is to encourage pupils and teachers in school to get outside and explore their surroundings.
To collect and display found treasures for further analysing, obser- vation and discussion within the learning space.
Let nature take a natural place within the classroom to help create better opportunities for learning and understanding of the space you live and work in.

http://sofiaobergdesign.tumblr.com
sofia.oberg [at] live.com

sofia_oberg.jpg Ladda ner