Ida Elisabet Liffner

Studenter

Ida Elisabet Liffner

Child Culture Design MA level

Trubbel

Trubbel - Plats för barns berättande inom bibliotekets funktioner

Trubbel är ett koncept som riktar sig till bibliotek med ambitionen att inkludera barns egna berättande i sin verksamhet.
Målet är att göra barns röster hörda; såväl i det fria berättandet
som i tankar, idéer och åsikter om hur biblioteket fungerar och
kan utvecklas. Projektet manifisteras i rumsliga och grafiska verktyg tänkta att verka läsfrämjande genom att koppla informationskonsumption till narration.


Liffner
Trubbel - Making Space for children’s telling within library functions
Trubbel is a concept targeting libraries with the ambition of incorporating children’s narration into their daily work. The aim is to promote children’s ability of expression, in free storytelling as well as thoughts, ideas and opinions on the possibilities of the library. The project is manifested in spatial and graphic tools, meant to foster literacy by connecting information consumption to narration.

idaliffner.se
hello [at] idaliffner.se

ida_liffner.jpgLadda ner