Sofia Stenfors<br/>Malin Olsson

Studenter

Sofia Stenfors
Malin Olsson

Business & Design MA level

.

Design for Innovation in the IT world

How is design and innovation connected in the new massive and exciting field of IT filled with companies providing digital solutions? How do these companies define design and innovation? How do they work with design and innovation? and Does the culture play an important role when these two disciplines are combined? We traveled to Dublin and visited Dropbox and LinkedIn to find the answers. Our research has been selected to be part of the EU funded project Unveiling Creativity for Innovation in Europe (www.cre8tv.eu)

Designs roll för innovation i IT företag

Finns det en länk mellan design och innovation i den nya växande och spännande IT-världen, fylld av företag som erbjuder digitala tjänster? Hur ser dessa företag på design och innovation? Hur jobbar de med design och innovation? och Spelar kulturen en viktig roll när dessa två discipliner kombineras? Vi åkte till Dublin och besökte Dropbox och LinkedIn för att få svar på dessa frågor. Vår uppsats är en del av det EU-finansierade projektet Unveiling Creativity for Innovation in Europe (www.cre8tv.eu).

sofa_stenfors_malin_olsson.jpgLadda ner