Lovisa Wernsten<br/>Kristina Jacobson

Studenter

Lovisa Wernsten
Kristina Jacobson

Business & Design MA level

.

Business & Design for: Quality judgement of creative services

Our thesis aims to understand creative services in public procurement, and how the quality of this work is judged. In public procurement quality is usually quantified, which results in an illusion of objectivity and fairness. However, the quality of a creative service is widely viewed as a subjective aspect that you cannot put a number on. This is an unexplored area, highlighting the need of this thesis where we contribute with a deeper understanding of the topic.

I denna uppsats strävar vi efter att förstå hur kvalitet av kreativa tjänster inom offentliga upphandlingar definieras och bedöms. Genom att poängsätta kvalitet i offentliga upphandlingar, uppnås objektivitet och rättvisa som lagen kräver. Men objektiviteten och rättvisan är endast en illusion, då kvalitet av kreativa tjänster är beroende av en personlig bedömning, som inte går att mäta. Detta är ett outforskat området, vilket belyser vikten av denna uppsats där vi har bidragit till en ökad förståelse av ämnet.

authors:
Kristina Jacobson: https://se.linkedin.com/in/kristinajacobson1
Lovisa Wernsten: https://se.linkedin.com/in/lovisawernsten

Master Program in Business & Design, MSc

lovisa_wernsten_kristina_jacobson.jpg Ladda ner