Stina Brännström

Studenter

Stina Brännström

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Flickrummet

I mitt examensarbete ville jag återuppbygga mitt flickrum. En chans att undersöka ursprung. Flickrummet som formande miljö. Jag ville rent fysiskt kunna kliva in i det.
Kunna se, känna och uppleva.
Utifrån rummets begränsade yta gav jag mig själv möjligheten att beskriva flickskapet, med rummet som en möjlig metafor för kroppen (flickan).
Färgen rosa är central i mitt arbete och berättar om vad det är för typ av rum.
Utan den rosa färgen skulle rummet kunna vara vilket rum som helst.
Färgen är en kod, ett tecken.
Jag ser inte på rummet som något som är mitt. Jag ser på det som vårt. Flickors samlade erfarenheter av flickrummet. En gemensam upplevelse av ett rum.

 

The Little Girls’ Room


In my final project I wanted to rebuild my little girls’ room. A chance to explore origins and girls’ rooms as a shaping environment. I wanted to be able to physically enter this room.
To be able to see, feel and experience.
Limited by the room’s small surface, I gave myself the assignment to describe what it is like being a girl, using the room as a metaphor for the body (the girl).
The color pink is central to my work; it tells what kind of room it is. Without the pink color, it could have been any room. Color is a code, a sign.
I don’t regard the room as mine, I see it as ours. It is all girls’ accumulated experiences of the girls’ room. A collective experience of a space.


Kontakt:
Stina Brännström Smyckekonst kandidat
e-post: stinabrannstrom [at] live.se
telefon: 070-7812388
hemsida: stinabrannstrom.tumblr.com

stina_brannstrom_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
stinabrannstrom_foto_stinabrannstrom_p.jpg Ladda ner