Lena Johansson

Studenter

Lena Johansson

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Valse Lente

Jag tecknade linjer och jag skrev
”As wire they grew out of the two dimensional.
I did not know about these rooms”.

Jag doppar papper i porslin, och tänker på pappershögar som berör.
För att jag upptäckt porslinets egenskaper och vill veta mer.
Vitt, matt och kalkartat.
Skört och oskuldfullt.
Sprött.
Det är så nära att gå sönder.
Som livet är skört och hela tiden nära.
Som livet är vackert. Som mitt liv är vackert.
Med mörkret intill.
Jag gör en konstruktion, ett skydd för det sköra.
Med en linje som inte döljer utan samverkar.
Som skuggan.
Så, när tiden har förflutit och det sköra inte håller mer,
finns något ändå kvar.

 

Valse Lente

I drew lines and I wrote

”As wire they grew out of the two dimensional.
I did not know about these rooms”.

I dip paper in porcelain while thinking of piles of paper that affect me.
Because I have discovered the qualities of porcelain and want to find out more.
White and ground.
Fragile and innocent.
Brittle.
So close to breaking.
As life is frail and close.
As life is beautiful. As my life is beautiful.
Next to the darkness.
I make a construction, as a protection for the fragile.
With a line that does not cover but coexists.
As the shadow.
Then, when time has gone and the fragile breaks,
something remains.
 

Lena Johansson
0709 77 64 81

lena_johansson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
lenajohansson_foto_lenajohansson_p.jpgLadda ner