Rasmus Larson

Studenter

Rasmus Larson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Pacifistiska Betraktelser

Medaljen, en militär graderingssymbol som vedertaget används i form av en bekräftelse - Du har varit duktig nu. Vad händer med den om den får använda sitt syfte men i en motstridighet berätta om motsatsen. Inta rollen att visa upp liv och öden som tycks tyna bort och en eliminering som i mina ögon sker i en destruktiv onödighet och förlorande förhållanden. Jag tvingar samman den med IUCN's The Red List - som listar utrotningshotade djurarter. I mötet uppstår en konflikt som jag vill åt för att berätta om en pågående medvetenhet och likgiltighet i en negligering som tycks blundas för - de har blivit mina pacifistiska betraktelser.


Pacifistic Contemplations
The medal, a military grading symbol which is commonly used as a confirmation that marks accomplishments – You’ve done well. What happens when it’s forced to use its purpose but in contradiction tell about the opposite, and take the role to display lives that are forced to fade away in an elimination steeped in destructive and lost conditions. Morphed together with IUCN’s The Red List and thoughts around life form’s fates and circumstances – they have become my pacifistic contemplations.

Rasmus Larson, rasmuslarson [at] yahoo.se
http://pacifisticcontemplations.tumblr.com/

 

rasmuslarson_foto_rasmuslarson_p.jpg Ladda ner