Mac Johansson

Studenter

Mac Johansson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Golem

Golem, en man av lera utan själ, är startpunkten i sökandet efter själen i mitt eget arbete. Med boken Moby Dick som verktyg och metafor för min egen process, där teori och praktik vävs samman mot ett större mål, letar jag efter ledtrådar till vad ”kropp” och ”själ” innebär. Ahab och Ishmael har följt mig under min process, driven för hand från obrukbar lera till krävande vedbränning; och genom skulptur, text och film söker jag något som finns i mörkret mellan dem.

Golem

The Golem, a clay man without a soul, is the starting point in the search for the soul of my own work. Using the novel Moby Dick as a tool and a metaphor for my own process, where theory and practice are interwoven towards a larger goal, I search for clues about what ‘body’ and ‘soul’ means. Throughout the process I’ve been accompanied by Ahab and Ishmael, working by hand with unusable clay and exacting wood-firing. Through sculpture, text and film, I look for something in the darkness between them.

 

Mac Johansson - GOLEM
Email: Mac.antonius [at] gmail.com
Mob: 0736791787
Web: macmm.wordpress.com

 

mac_johansson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
macjohansson_foto_macjohansson_p.jpgLadda ner