Lo Eklöw

Studenter

Lo Eklöw

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Lägesrapport

Arbetet är inte en ensaksfråga eller en djupanalys. Det rör vid raserande och dekonstruerande. Det handlar om att föreställningar byggs upp och kan brytas ner. Det handlar om hus, ytor, skikt och strukturer. Om samhället.
Främst handlar det om material. Materialet lera och dess allierade, råmaterialen.
Om det brända och det obrända. Om beständighet och obeständighet.
Obeständigheten har huvudrollen.
Jag agerar systemet, min roll är regelmakarens.
Jag hanterar materialens egenskaper och väljer hur de sätts samman. Det handlar om kontroll och hur kontrollen bryts. Det handlar om tillsatta x-faktorer som gör uppror. Gör uppror mot systemet och formen som tilldelats materialen.

 

Progress Report

The work is neither about a specific niche nor is it about in-depth analyzing. It’s about demolishing and deconstructing. About how ideas can be built up and broken down. It’s about buildings, surfaces, layers, and structures. About society.

Principally it is about materials. Clay and its allies, the raw materials. About the fired and the unfired. About durability and impermanency. The impermanent has the lead role. I act as the system, my role is the rule-maker’s.

I handle the properties of the materials and choose how they are put together. It is about control and how it’s lost. It’s about adding x-factors that revolt. Revolt against the system and the forms given to the materials.

 

Lo Eklöw
loeklow.wordpress.com
lo_eklow [at] hotmail.se

 

lo_eklow_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
loeklow_foto_loeklow_p.jpgLadda ner