Hlif Torisdottir

Studenter

Hlif Torisdottir

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Natur

Jag tecknar och broderar ansikten fritt och
intuitivt. Känslan i bilden är det viktigaste, vem det är spelar ingen roll. Porträttet är en symbol för en människa, den yttre och inre personen. Det är en ingång till berättelserna, minnena och drömmarna. Genom att spegla sig själv i ansiktena bjuds man in till ett samtal. Man möter en annan människa i det tysta. Att göra porträtt är mitt sätt att berätta.

 

Nature

I draw and embroider faces freely and intuitively. The feeling of the image is what’s most important; who it depicts makes no difference. The portrait symbolizes an individual, the outer and the inner person. It is a way of accessing stories, memories and dreams. By recognizing yourself in these faces you are invited to a conversation. In the quiet you encounter someone else. Making portraits is my way of telling stories.


Namn: Hlif Thorisdottir
Kontakt: hlif_thorisdottir [at] yahoo.se
Tel: 0736754654

hlifthorisdottir_foto_hlifthorisdottir_p.jpg Ladda ner