Christina Brandström

Studenter

Christina Brandström

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Tankespöken

Broderade och tryckta figurer vandrar eller svävar omkring på collage av sammanfogade tygstycken.  Några tycks vara på väg ut ur bild medan andra sitter som fastfrusna på små tygbitar. De tomma ytorna runtomkring spelar en viktig roll och tillåts berätta någonting om figurerna som de omsluter. Här och var försöker naturen bryta sig in men det är människorna som det handlar om. De ensamma och obetydliga små människorna som gått vilse i sig själva men som trots allt inte har slutat drömma.

 

Figments of the Imagination

Embroidered and printed figures wander or float around in a collage of cloths. Some seem to be on their way out of the picture, others are frozen on little pieces of fabric. The surrounding empty surfaces play an important role in telling something about the figures they enclose. Here and there nature tries to enter, but this story is about people. The lonely and insignificant little people who are lost in themselves, but who nevertheless haven’t stopped dreaming.


Christina Brandström MA Textil
tel 0701567197
christinabrandstrom [at] mail.com

christinabrandstrom_foto_christinabrandstrom_p.jpg Ladda ner