Annie Johansson

Studenter

Annie Johansson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

DET NÄRA OCH DET LÅNGT BORTA

Intuitivt har jag prövat mig fram i mitt material, steg för steg - ett samarbete mellan min kropp och materialet, tills materialet har blivit sin egen kropp - ett objekt. Jag arbetar i dialog med materialets natur; hur det följer tyngdlagen och påverkas av rummet och ljusets verkningar. Det handlar om textilens intimitet och hur det förmedlar en kroppslighet. Något som också finns i kontrasten till dig och rummet och i de möten som skapas i materialet. Det som ger känslan av din kropp och ditt inre. En färd mellan det stora och det lilla i det som är monumentalt och samtidigt intimt.

 

The Close and the Far Away

Intuitively I have worked my way forward with the materials. Step by step – cooperation between my body and the materials, till it has become its own body – an object. I work in dialog with the nature of the material – how it obeys the forces of gravity and how it is affected by space and light. It is about the intimacy of textile and the way it conveys body. Something which also exists in the contrast between you and space and the meetings created in the material. A feeling of your body and your inner. A journey from the great to the small. The monumental and intimate.

annie.birgitta.johansson [at] gmail.com
anniejohansson.com

anniejohansson_foto_inawintherashaug_p.jpgLadda ner