Virginija Kliseviciute

Studenter

Virginija Kliseviciute

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

Beach boy

Mänskliga former fastinerar mig med deras komplexitet. Att skulptera levande människa är ett möte mellan hur man ser verkligheten (människan), visionen om kroppen och hur man väljer använda materialet.
Det är viktigt för mig att vidare utveckla mitt seende för volym, proportion, balans i den mänskliga kroppen. Jag har också funderat över frågor om var slutar teknisk modellstudie och börjar gestaltning.
Som en del av inspiration hade jag en dröm där jag öppnar en dörr, och hettan slår mot ansiktet; jag vänder mig om och havet ligger framför mig. Frihet. Någonstans inuti oss finns otroliga platser och möjligheter.

 

The complexity of human body fascinates and inspires me. To sculpt a living being artist searches for a meeting point of the perceptions of reality, visions about the body and the use or expression of the material.
The aim of my project is to develop my sense of volume, proportion and balance. I have also been asking myself questions about at what point the study of the body ends and the expression of the artist vision begins. I have been inspired by my dream about summer where I open the door and heat hits my face, behind me the ocean is roaring calmly. Somewhere inside us there are unimaginable spaces and explicit freedom.


xexe.corp [at] gmail.com
http://hdk.gu.se/sv/student/virginija