Sofi Svensson

Studenter

Sofi Svensson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

Alla har något att göra utom jag

”Alla har något att göra utom jag” är ett collage av objekt som kommit till i sökandet efter berättande. Det handlar om alla som kan känna igen sig. ?Mitt mål har varit att ta visa något som varit eller som skulle kunna ha varit, att blanda minnen, förnimmelser, fantasier, sanningar och osanningar. ?Jag vill associera och fantisera kring händelser och berättelser och visa en vardaglig verklighet där det lilla har värde. Därför har jag skapat objekt som berättar historien där det händer något i det stilla.

 

Everybody Has Something to Do Except Me

Everybody Has Something to do Except Me is a collage of objects that come from the search of storytelling. It is about anyone who recognizes themselves. My goal has been to show something that has been or that could have been, to mix memories, sensations, fantasies, truths and lies. I want to form associations and fantasies with incidents and stories and present an ordinary reality where the little things are of value. My project is the creation of objects telling stories where something happens in the stillness.


Sofi Svensson
Keramik BA
sofi.te.svensson [at] gmail.com
Www.sofisvensson.blogspot.com

sofi_svensson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sofi_svensson_p.jpgLadda ner