Helena Beverloo

Studenter

Helena Beverloo

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

En värld av liv

I livet möter vi händelse och känslor. Vi har alla en historia. Vi har alla en kraft. Där finns puls, rörelse kontrast i och mellan olika gestalter och skeden i livet.

Projektet har handlat om form och teknik ihop med tankar och funderingar. Dessa former har funnits med mig en längre period och nu har jag utvecklat de vidare. Skulpturerna har en speciell känsla/kraft som är svår att sätta ord på. De är som individer som talar med mig. Det har också handlat om utmaningen i att få fram veck, plan och former i leran som sedan kan skapa en form i sig. Dessa former skapar nya dimensioner genom relation till omgivningen och dess ljus och skuggor.

 

A World Full of Life

In life we encounter events and emotions. We all have a story. We all have strength. There’s pulse, movement, contrast in and between different characters and stages in life.

The project has been about form and technique together with thoughts and ideas. These shapes have been with me a long time and now I have developed them. The sculptures have a special feeling/force that is hard to put into words. They are like individuals speaking to me. The project has also focused on the challenge of creating folds, dimensions and shapes in the clay, which then can create a form in itself. These shapes create new dimensions in relation to the environment and its light and shadow.
 

helena_beerloo_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
helenabeverloo_foto_helenabeverloo_p.jpg Ladda ner