Kerstin Svensson

Studenter

Kerstin Svensson

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Ritualen

Att minnas.

Textilen minns. Den gör det utan tillåtelse och utan att kompromissa. Textilen har förmågan att registrera både glädje och sorg, att omsluta oss med minnen.

Jag har använt begagnade tyger och plagg. Genom tidskrävande upprepning och tillägg har jag omvandlat dem till rumsliga objekt.

Mitt arbete blev en serie objekt med vilka jag undersökt gränslandet mellan materialets minnen och spåren av min hands arbete.


The Ritual
Of  remembering.

The textile remembers. It doesn’t ask for permission and it doesn’t compromise. Textile has the ability to register both joy and sorrow and to enclose us with memories.

I’ve utilized used fabrics and clothing. Through time-consuming unraveling and addition I’ve transformed them into spatial objects.

My work is a series of objects through which I’ve explored the borderland between the memory manifested in the fabric and the trace of my hand’s work.

 

Kerstin Svensson
kerstinksvensson [at] gmail.com

kerstin_svensson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
kerstinsvensson_foto_kerstisnsvensson_p.jpg Ladda ner