Johanna Stuart-Beck

Studenter

Johanna Stuart-Beck

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

I dig min kära finns

Jag söker i mitt arbete förmedla minnets illusoriska natur. Jag vill ge färg åt det gulnade, svartvita. Min process har bestått i att samla och foga samman fragment av bilder och berättelser jag bär med mig, som jag funnit och som uppstått under färden.
Jag har bejakat det impulsiva och lekfulla i min gestaltning, med inspiration och till minne av min mormor Barbro.
Tack till Stina-Kajsa Eldh

 

In You My Dear One Is

With my work I seek to mediate the illusory nature of memory. I want to give color to the faded, the black and white. My process has consisted of collecting and joining together fragments of pictures and stories I carry with me, stories I have found and stories that have arisen during the journey.

I have affirmed the impulsive and playful in my interpretation, inspired by my grandmother Barbro, who this work is in memory of.


Johanna Stuart-Beck
johannastuartbeck [at] hotmail.com
www.hdk.gu.se

johanna_stuart-beck_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
johannastuartbeck_foto_johannastuartbeck_p.jpg Ladda ner