Lennie Engdahl

Studenter

Lennie Engdahl

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Samtida framtid

Människan vill prestera bättre, bli starkare, snabbare och smartare. Även storlek har en så pass betydande roll att vissa väljer att lägga sig under kniven för att komma närmare idealet. Människan är i ständigt sökande efter förändring eller förbättring hos sig själv. Vi vill passa in men samtidigt sticka ut. Vi vill leva i evighet, men till vilket pris?

Contemporary Future

People want to do better, become stronger, faster and smarter. Even size and shape are so important that some of us choose to go under the knife to arrive at the ideal. People are constantly looking to change or improve themselves. We want to fit in and at the same time stand out. We want to live forever, but at what cost?  

Lennie Engdahl
0707 87 57 03
lennieengdahl [at] hotmail.com
 

lennie_engdahl_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
lennieengdahl_foto_lennie_engdahl_2_p.jpg Ladda ner