Justus Walter Braunschweig

Studenter

Justus Walter Braunschweig

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

At least you’re doing something

Mitt verk är ett experiment med två riktningar: att skapa ett platsspecifikt konstverk och att testa rörelse som undersökningsmetod.
Jag arbetade vid Röda Sten, en plats med en egen rytm, ett eget sätt att fungera på och en distinkt karaktär. Under en lång period spenderade jag tid där, rörde mig på platsen och jobbade med vad som fanns till hands: material, rumslighet och atmosfär. Jag träffade och pratade med människorna som använder ytorna kring Röda Sten.
Under veckorna jag arbetade vid Röda Sten fanns dessa frågor hela tiden med mig:
Hur kan man hålla sig varm här, eller, hur kan man känna värme för en plats?
Vad är det med vår instinkt att samla på oss material?
Vad ger mig rätt att skapa konst på en viss plats?

At Least You're Doing Something

My piece is an experiment with two directions: to make a work for a given site and to test movement as an explorative method.

I worked at Röda Sten, which is a place with its own rhythm, mode of operation and a distinct character. Over a long period I spent time there, moving around and working with what the place offers: materials, space and atmosphere. I met and talked with the people who use this area.

During the weeks I worked at Röda Sten these questions stayed with me:

How can one keep warm in this place, or, how to warm up to a place?
What is it about our urge to gather and bundle material?
How can I earn the right to make art at a certain site?

 

Justus Braunschweig
justuscoruptus [at] gmx.de

justus_walter_braunschweig_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
justusbraunschweig_foto_bjornheadlam_p.jpg Ladda ner