Pontus Bahrtine Lindquist

Studenter

Pontus Bahrtine Lindquist

Design grundnivå / Design BA level

small medium large

Hur lång är du? Vilken storlek passar dig?

I det här projektet har utgångspunkten varit hur människor faktiskt ser ut. Det handlar om standard inom möbel och inredningsarkitektur.  Jag tycker ofta att möbler inte passar min kropp. Hur skulle det se ut om det bara fanns en enda storlek för skor, en enda storlek för kläder...

Jag har utgått från måttberäkningar som sammanställts av ett forskningsinstitut, möbelinstitutet, som verkade från 1967 till 1996.

Projektet har resulterat i tre nya standardstorlekar, small, medium, large. Med mitt koncept kan brukaren utgå från sina egna mått och välja en storlek som passar.

 

Small Medum Large

How tall are you? What is your size?

In this project the starting point was what people actually look like. It is about the standards of furniture and interior design. I often find that furniture doesn’t fit me. What would it be like if there was only one size for shoes, or for clothing...?

I have used the estimates done by a research institute, Möbelinstitutet, operating between 1967 and 1996.

The project has resulted in three new standard sizes: small, medium, large. With this concept, the user is able to choose a size that fit their measurement.
Pontus Bahrtine

+46 (0) 709781100
www.pontusbahrtine.com

hi [at] pontusbahrtine.com

pontus_bahrtine_lindquist_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
pontusbahrtine_foto_pontusbahrtine_p.jpgLadda ner