Linus Hultgren

Studenter

Linus Hultgren

Design grundnivå / Design BA level

Oväntat möte

Knappar, appar, teknik, ljud och spontana möten.
Träffas irl, afk eller virtuellt?
Tåg, motorvägar, tunnelbanor, rulltrappor, stoppljus och skyltar som dirigerar.
Kan jag koppla in min design och skapa en ny upplevelse i systemen? Ett positivt hack som bryter isolering och skapar möten?

Joystick-lurarna är en tillfällig installation som dyker upp på övergångsställen.
Lurarna är de ostyriga kusinerna till övergångsställets blå lådor med knapp. Ett plug-in med syftet att skapa oväntade, positiva spontana möten och uppmuntra till lek.

 

Unexpected Encounter
    
Buttons, apps, tech, sound and chance encounters.
To meet IRL, AFK or virtually?
Trains, highways, subways, escalators, traffic lights and signs directing us.
Can I plug into these systems and create a new experience? A positive hack which breaks isolation and creates encounters?

The Joystick-phones are a temporary installation popping up at pedestrian crossings. They are the unruly cousins of existing systems like the crossings’ blue boxes with a button.
A plug-in with the purpose to trigger unexpected, positive encounters and to encourage play.
Linus Hultgren DK3
linusepost [at] gmail.com
073- 0 43 43 45

linus_hultgren_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
linushultgren_foto_linushultgren_p.jpg Ladda ner