Linnéa Puranen

Studenter

Linnéa Puranen

Design grundnivå / Design BA level

She-form

She-form är ett globalt nätverk av kvinnor* inom design. Genom intervjuer och vår gemensamma visuella identitet** vill vi lyfta kvinnor* inom designområdet.

Arbetet med She-form började i Seoul sommaren 2013. Jag arbetade då tillsammans med formgivaren Ee-Rang Park. Ur ett samtal om sexistisk reklam, våra upplevelser av könsdiskriminering och faktumet att kvinnor fortfarande har lägre lön för samma arbete, föddes idén till She-form.

She-form refererar till orden "reform" och "she (gives) form".

*Vi definerar ordet "kvinnor" som alla som identifierar sig som kvinnor
**En visuell identitet betyder ungefär "en organisations utseende". En visuell identitet brukar innehålla en logga, färger och bilder.

 

She-Form

She-form is a global network of women* in design. By interviews and our common visual identity** we want to lift up women in the design field.

The work with She-form started out in Seoul in the summer of 2013. I was then working with the designer Ee-Rang Park. From a conversation about sexist advertising, our experience of discrimination and the fact that women are still paid less for equal work, the idea of She-form was born.

She-form alludes to the words ‘reform’ and ‘she (gives) form’

* We define women as anyone who identifies as women.
** A visual identity can be described as the appearance of an organization and usually contains a logotype, colors and images.


E-post:linnea [at] linneapuranen.com
Hemsida:linneapuranen.com
Telefonnummer: +4673 918 14 00

linneapuranen_2_foto_linneapuranen_p.jpg Ladda ner
linneapuranen_foto_linneapuranen_w.jpg Ladda ner