Julia Stenberg

Studenter

Julia Stenberg

Design grundnivå / Design BA level

U3

En fiktiv dokumentation av en värld skapad ur omtolkningar av analoga delar från en U-båt från 1940-talet. Projektet är ett undersökande av hur teckning och måleri kan användas för att lyfta fram och hylla en estetik och ett hantverk som kanske annars skulle falla i glömska. Är det möjligt att genom bildberättandet ge dessa gamla rör och rattar nytt liv och relevans idag? Men det finns också en önskan om att bjuda in till en bildvärld där både händer och tanke måste engageras och involveras för att verket ska kunna upplevas i sin helhet.

 

U3
A fictitious documentation of a world created from reinterpretations of the analogue technology of a submarine from the 1940's. The project explores how painting and drawing can be used to celebrate the craft and aesthetics that might otherwise be forgotten. Is it possible to give these old pipes and gears new life and relevance today, by putting them in a new context? It is also my wish to invite the viewer into a world where both hand and mind must be involved and engaged to explore the work in its entirety.
 

Julia Stenberg
Tel: 0701452075
E-post: julia_stenberg_88 [at] hotmail.com

julia_stenberg_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
juliastenberg_foto_juliastenberg_p.jpg Ladda ner