Julia Andreasson

Studenter

Julia Andreasson

Design grundnivå / Design BA level

The Radiant laundry.room

Arkitekten Le Corbusier ville rita ett samhälle. Han ritade för det moderna samhället och för en människa som skulle passa däri. För femtio år sedan byggdes miljonprogrammets byggnader i denna anda. När husen nu renoveras har jag närmat mig det rum som inte längre byggs – tvättstugan. Ett rum som symbol för det småskaliga samhället, där det privata och offentliga sammanträffar.

Det här är ett virtuellt rum för lekfulla samtal om våra städers uppbyggnad. I bilderboksform har ord från Le Corbusiers utopiska verk The Radiant City omkodats till en ny version. Med denna bilderbok som fond tas på nytt ett visionärt språng – en lysande idé om en tvättstuga skapad genom interaktiv arkitektur.
           
           Connect to local WiFi and browse to laundry.room.
           
           <New cities for old>
           
The Radiant laundry.room

Fifty years ago our cities were built inspired by the modernistic architect Le Corbusier. With eyes on the architect this project focuses on the laundry room as a scene where privacy and publicity meet. Wanting to speak out my concern about our public rooms a new scene has been created through this project. This is a room gathered around a picture book. In this book words from Le Corbusier’s utopian codex The Radiant City is merged into present time. Out of this form comes a visionary leap – a concept of an interface virtual laundry.room. The idea aims to connect neighbours through a public and local Wi-Fi network disconnected from the Internet. It’s built on open-source software and may be developed by the residential community for their personal use.
           

KONTAKT
julia.e.andreasson [at] gmail.com
www.juliaandreasson.se
 

julia_andreasson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
juliaandreasson_foto_juliaandreasson_p.jpg Ladda ner