Haroun Hajem

Studenter

Haroun Hajem

Design grundnivå / Design BA level

Varje år överges flera tusen husdjur åt sitt öde. Men nästan ingen agerar!

Jag ville skapa en kampanj och installation som uppmärksammar problemet med att djur överges av sina ägare. Min lösning blev en installation där stadens invånare fick komma i kontakt med problematiken med hjälp av en smula humor. Här fick de med egna ögon bevittna hur ett djur övergavs, och avgöra om de ville ingripa. Många ingrep, vilket var min intuition. Jag anser att kampanjen och installationen blev lyckad.

Vill tacka Djurens Vänner!

 

Every year several thousands of pets are abandoned. Hardly anyone reacts to this.

I wanted to create a campaign and an installation drawing attention to the problem of animals being abandoned by their owner. My solution was an installation where the people in the city were exposed to the problem with the aid of humor. They witnessed how an animal was abandoned and left with the decision to step in or not. Many did, which was my intention. I consider the campaign and the installation to be successful.

My thanks to Djurens Vänner.

Tel: (+46) 076 263 06 36
E-post: Haroun.hajem [at] gmail.com

haroun_hajem_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
haroun_hajem_foto_haroun_hajem_p.jpg Ladda ner