Freja Erixån

Studenter

Freja Erixån

Design grundnivå / Design BA level

KÄNSLOR och så vidare

-Vad är en befriande illustration?

Mitt examensarbete är ett undersökande projekt om illustration, färg och bildberättande. Jag har undersökt färgens betydelse och provat nya kombinationer av text och bild för att skapa ett mer upptäckande sätt att läsa. Resultatet blev en bilderbok om känslor, livsfrågor och relationer. Sidorna kan tolkas var för sig eller läsas tillsammans.

 

EMOTIONS and so on
What is a liberating illustration?

My diploma work is an explorative project dealing with illustration, color and illustrated storytelling. I’ve examined the significance of color and tried out new combinations of text and image to arrive at a more exploring way of reading. The result is a picture book about emotions, relations and the big questions in life. The pages can be read individually or together.


Freja Erixån
www.frejaerixan.tumblr.com
frejaerixan [at] gmail.com
073 7 20 60 80

freja_erixan_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
freja_erixan_dk3_foto_p.jpg Ladda ner