Charlotte Ewing

Studenter

Charlotte Ewing

Design grundnivå / Design BA level

MIKROSKOPIA

Jag har tidigare arbetat med mönster i flera olika projekt. En tapetkollektion, en serie kakelmönster och en studie i fula mönster för att nämna några. Syftet med det här projektet var att hitta nya metoder för att skapa mönster.
Jag valde att undersöka hur en tredimensionell form kan fungera som inspiration vid formgivning av mönster, genom att skissa direkt på olika objekt och antingen följa eller bryta mot objektets form.
Resultatet blev kollektionen Mikroskopia där mönstren Membran, Flaga, Kapillär, Molekyl och Bacill ingår. Min inspiration tar avstamp i en mikroskopisk värld inuti kroppen där blodkärl formar koraller och vävnad blir till bergslandskap.

 

MIKROSKOPIA

I’ve been working with patterns in different projects. A wallpaper collection, a series of patterns for tiles and a study of ugly patterns are some examples. The aim of this project was to find new methods for pattern making.

I chose to explore how a three-dimensional shape can work as inspiration in pattern design by sketching directly on different objects. I either outlined or chose to break with the shapes of the objects.

The result was the collection Mikroskopia with the patterns Membran, Flaga, Kapillär, Molekyl and Bacill. My inspiration comes from the microscopic world within the body where blood vessels are shaped as corals and tissue becomes mountain scenery.


Charlotte Ewing
charlotte.ewing [at] hotmail.com
0707 74 73 95
http://cargocollective.com/charlotteewing

charlotte_ewing_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
charlotteewing_foto_charlotteewing_p.jpgLadda ner