Charles Israelsson

Studenter

Charles Israelsson

Design grundnivå / Design BA level

Can’t afford a 3D printer?

Ibland stirrar man sig blind på saker som skulle kunna beskrivas som oväsentligheter. Då gäller det att man har tid att fundera.  
Jag har följt min magkänsla och hållit mig till det jag tycker om, inga krusiduller, rakt och tydligt. Precis som jag vill ha det. Vissa idéer återkommer ofta och jag hoppar på dem igen. Under hela arbetets gång har jag blivit tvungen att sortera ut vad det är som är viktigt. För mig, men även för betraktaren. Verket har en konstnärlig touch och ska skapa diskussion kring ämnet hantverk, design, reklam och konst. Det har varit en märklig resa, som att jag har börjat från målet och blivit tvungen att backa. Vilket material eller vilken teknik som används är egentligen oviktigt.
Detta är ett projekt som aldrig når sitt slut.

Can’t Afford a 3D-Printer?

Sometimes you focus on what could be described as an unessential matters. In these cases having time for reflection is of the essence.

I have followed my intuition and kept to what I appreciate – no frills, plain and clear. Just the way I like it. Some ideas are recurrent and I reuse them from time to time. Throughout the project I have had to sort out what is important. For me as well as for the onlooker. The piece has an artistic touch and is meant to create a discussion about craft, design, advertising and art. It has been a strange journey – I started at the destination and had to go back from there. The materials and the technique have not been of importance.

This is a never ending project.


Charles Israelsson
0760595747
 aloogobi13 [at] gmail.com
manfredis [at] live.se

charles_israelsson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
charlesisraelssonfoto_p.jpgLadda ner