Amanda Almvide Sundberg

Studenter

Amanda Almvide Sundberg

Design grundnivå / Design BA level

Att skapa en regnbåge

Hur kan man återskapa regnbågen utan varken sol eller regn?
Regnbågen är någonting magiskt för människor i alla åldrar. Även efter att vi vet hur den blir till, fascinerar den oss. Utifrån experiment med ljus och vatten har jag funnit ett sätt att återskapa regnbågen. Mina slutsatser resulterade i ett koncept i form av en mötesplats där barn och vuxna kan mötas i fascination.

To Create a Rainbow

How can one recreate a rainbow without the sun or rain?

The rainbow is something magical for children as well as for adults. Even after having learned how the optical phenomenon works, we’re still fascinated by it. After having experimented with light and water, I’ve found a way to recreate rainbows. The result is a concept in the form of a meeting place for children and adults to join in their fascination.
 
amanda [at] almvide.se
www.almvide.se

amanda_almvide_sundberg_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
amandaalmvide_foto_amandaalmvide_p.jpg Ladda ner