Xinyu Zhang

Studenter

Xinyu Zhang

Design avancerad nivå / Design MA level

De levande tingen

Detta projekt har handlat om att skapa en installation som fångar ett ögonblick av levnadsglädje och förmedlar denna känsla vidare till betraktaren. Jag är intresserad av att skapa meningsfulla ting som människor kan interagera med. Efter att ha pratat med olika personer bestämde jag mig för att göra en interaktiv, kommunicerande kollektion av objekt som verkar vara levande. Genom att göra modeller, materialvisualiseringar och prototyper experimenterade jag med att hitta objektets själ och ge det liv.

Här är resultatet: en installation som förmedlar ett ögonblick av levnadsglädje i vilken ljus, dimma, vatten och vind leker och samspelar med varandra.

 

The Living Things
 
This project is about creating an installation that captures a moment of feeling alive and conveys it to the onlooker. I am interested in creating meaningful objects, objects that people can interact with. After having talked with different people, I decided to do an interactive and communicative collection of objects that appear to be alive. Through the process of modelling, making material visualization and prototyping, I experimented in finding the soul of an object and making it come alive.

Here is the result: an installation that brings people a moment of life, in which light, mist, water and wind play and perform together.  

 

Zhang Xinyu
xinyuzhang1221 [at] gmail.com
www.xinyu-zhang.com
0737 57 17 67
 

xinyu_zhang_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
xinyuzhang_foto_xinyuzhang_p.jpg Ladda ner