Sigrid Hägg

Studenter

Sigrid Hägg

Design avancerad nivå / Design MA level

Hur kan man berätta en historia med objekt?

Projektets utgångspunkt har varit det nedlagda glasbruket i Surte, och tanken att människan alltid försöker att hitta möjligheter för att utveckla sig själv och sin omgivning. Hon manipulerar råvaror och utvinner nya material, som glaset ur sanden.

I historien som tar plats här är råmaterialet av huvudkaraktär. Arbetets resultat är en kollektion med fyra glasprodukter som försöker berätta historien om sanden, elden, människan och maskinen i Surte.

 

How to Tell a Story with Objects?

The starting point of this project have been the closed down glasswork in Surte and the idea that people always try to find new ways to improve themselves and their surroundings. They process raw materials and extract new ones, like glass from sand.

In this history the raw material has the leading part. The result of my work is a collection of four glass products telling Surte’s story of sand, fire, man and machine.Sigrid Hägg
sigridhagg [at] hotmail.com
076 18 78 276

sigrid_hagg_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
sigridhagg_foto_sigridhagg_p.jpg Ladda ner