Shani-Ivgenia Shtaingart

Studenter

Shani-Ivgenia Shtaingart

Design avancerad nivå / Design MA level

Portable, Assemble-able, Multifunctional

Min idé var att designa en modulmöbel som passar för en nomadisk livsstil. Målgruppen, unga människor som flyttar ofta på grund av studier eller tillfälliga arbeten, flyttar ofta in i omöblerade lägenheter. Centralt för min designmetod är den känslomässiga anknytningen till objektet, vilket skapar en nära, mer hållbar relation mellan användare och produkt. På så vis föddes PAM, en låg gungmöbel som kan omvandlas till ett bord.

Den enkelt monterbara modulerna ger användaren en idé om hur man lätt kan bygga möbler med låg materialåtgång.

Juvelerarens tillägg till PAMs kilar och ben ger ett extra värde åt dessa element. Benen har löstagbara hästskor, vilket både fungerar som dekorativa objekt och en påminnelse om en nomadisk livsstil.

 

Portable, Assemble-able, Multifunctional

My idea was to design modular furniture suitable for a nomadic lifestyle. The target group, young people who move around for studies or temporary work, often move into empty apartments lacking basic furniture. The core of my design method is emotional attachment to objects, which creates a closer and more sustainable relationship between people and products. This is how PAM, a low rocking seat that transforms into a table, was born.

The easily assembled construction of the product gives users an idea how furniture can be built in a simple way using a minimum of materials.

The jeweler’s touch on PAM's wedges and legs adds extra value to these elements. The legs have detachable horseshoes, which function both as decorative objects and a reminder of nomadic lifestyle.  

 

shani19sh [at] gmail.com
0760 83 45 45
www.shanisjewellery.com
http://nomadic-sofa.blogspot.se/
 

shani-ivgenia_shtaingart_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
shani_shtaingart_photo_eszter_imre_p.jpg Ladda ner