Sara Jonsson

Studenter

Sara Jonsson

Design avancerad nivå / Design MA level

"Men aldrig en kärare boning jag såg"


Hem, i bestämd form hemmet, syftar i första hand på den människoförvaring som en person anser sig tillhöra. Alltså den plats som en person bedömer vara sin huvudsakliga boplats.

Men vad är hemmet utan dig? En bostad kan kanske berätta något om vår historia även när vi inte längre är där, årsringar och ledtrådar kan återfinnas på verandor och i skafferier. Men vad för spår av våra liv finns egentligen kvar på en plats när vi lämnat den? Vilka berättelser kan uttydas? Kan vi bo kvar trots att vi lämnat hemmet?

Projektet är en arkeologisk resa bland spår av något som har varit. Resultatet är en publikation, en dokumentär av ett hem och om människorna som en gång levde där.

 

Never a Dearer Dwelling I Saw

Home alludes to the keeping of people where someone feels they belong to. The place someone considers as their main residence.

What does home mean to you? A residence might be able to tell us something about its inhabitants even when they’re not there. Annual rings and clues could be found on terraces and pantries. But what traces remain when we leave a place? What stories can be found? Can we stay on in spite of having moved away?

This project is an archeological journey among the traces of something that has existed. The result is a publication, a documentation of a home and the people once living there.


e-post: sarapparat [at] hotmail.com
telnr: 0707527377
hemsida: sarapparat.com

sara_jonsson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sarajonsson_foto_sarajonsson_p.jpgLadda ner