Parisa Mahtab Pour Hedayati

Studenter

Parisa Mahtab Pour Hedayati

Design avancerad nivå / Design MA level

Janus – modulär förändring i hemmet

Jag blev inspirerad av föregående projekt och utforskningar där jag använde tekniken av att vika papper för att skapa små moduler som tillsammans skulle bilda en större artefakt. Användaren är främst unga, singla yrkes-professionella som skulle använda detta system i sitt hem för att förändra, men även för att omfamna begreppet tid. Därför bestämde jag mig för att ta itu med denna fråga genom att skapa en artefakt som skulle återspegla detta och ständigt vara föränderligt, baserat på användarens behov.

Taktiliteten av materialet, i relation till människokroppen, var en mycket viktig faktor i det här projektet. Användningen av läder resulterar i att varje bit lämnar spår efter sig och presenterar oss med en patina som reflekterar det förgångna och ändringarna som har gjorts med dem.

 

Janus
Modular change in our home.

I was inspired by previous projects and investigations and used the technique of folding to create small modules that would together work as big artifacts. The users are primarily young, single professionals who would use this system for redecorating their home, but also to embrace the notion of time. I decided to tackle this subject by creating a variable piece based on the user’s needs.

The tactility of the materials and the connection to the human body were important issues in this project. Using leather would allow the piece to leave traces behind. The leather patinates over time, which makes us reflect on the past and the changes made.


         
 Parisa Hedayati
 parisa_h55 [at] hotmail.com
 0763944797

parisa_hedayati_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
parisahedayati_foto2_parisahedayati_p.jpgLadda ner